Info Blog; Persoonlijk schot bereik.

Info Blog; Persoonlijk schot bereik. 03-03-2024

Tja, wat is dat nou weer?

Velen zijn zich niet bewust van het bestaan, toch is het voor ons, 3D schutters een niet te negeren feit dat elke schutter-boog-pijl combinatie zorgt voor een pijlvlucht die een bepaalde afstand nagenoeg rechtdoor gaat.

(curve tussen rechte lijn en vluchtlijn max één deel van ‘n centimeter.)

Deze afstand noemen we “het persoonlijk schotbereik”
Dit is afhankelijk dus van het pondage en efficiëntie van de boog, treklengte van de schutter, gewicht, en F.O.C. van de pijl e.d.

Betekenis F.O.C.;

Hoe ver het balanspunt vóór het midden van de pijl ligt, in richting van de punt.
Doorgaans ligt die afstand van het persoonlijk schotbereik tussen de 25 en 35 meter.

Het is heel prettig om deze afstand te kennen, alles tot die afstand is, ik zal maar zeggen rechtdoor, dus een strakke lijn richting het doel zoals jouw zichtlijn ook is.

Daarna, dus voorbij het persoonlijk schotbereik zal de pijl sterk dalen.
Waardoor je bij afstanden voorbij dat betreffende punt, je booghand zal moeten heffen om de pijl toch in het doel te krijgen.
Hoeveel je moet heffen hangt ondermeer van de afstand af, en moet proefondervindelijk worden ingeprent in het onderbewustzijn.

Schermafbeelding 2019-02-24 om 12.33.58Schermafbeelding 2019-02-24 om 12.33.58