Info Blog; Spine waarde

Info Blog; Spine waarde 03-03-2024

Onze wens als 3D schutter is naar mijn mening, een zo lang mogelijk vlakke baan te schieten.
Dit maakt ons spelletje het meest aangenaam, een vlakke baan wil immers zeggen dat de variabele in elevatie hoek van de pijl klein blijf.
Hierdoor wordt de foutmarge kleiner.
We schieten immers afstanden tussen grofweg de 5 en de 55 meter.

Als mensen alleen maar indoor schieten, is het niet van belang om een zo vlak mogelijke baan te schieten.
Hier is vergevingsgezindheid van de boog pijl combinatie weer belangrijker, dus stabiliteit.
Dan wordt er vaak voor een zwaardere pijl gekozen.
Let wel, zwaardere pijl in gewicht, niet in spine! Die dingen gaan echter wel vaak samen.
(We hebben het dan over over het GPI van de pijl, gewicht per inch pijllengte.)

Op carbon schachten staat dit GPI vaak vermeld, dat is dus het gewicht per inch van de schacht, niet van de pijl, de componenten zoals nok, veren, punt en insert zijn immers bij het bedrykken van de schacht nog niet gemonteerd. Dus het GPI van een pijl is veel hoger dan het GPI van een schacht.

Grofweg kunnen we dus zeggen; Een tragere pijlvlucht bevorderd stabiliteit en is dus vergeving gezinder.
Het maken van foutjes tijden de biomechanische afloop van het schot zal dus een minder groot gevolg hebben voor de pijlvlucht.

Met een snellere pijl, schiet je langer een vlakke baan, wat de foutmarge bij het (onbewust) inschatten van de afstand verkleint.

Wat Is Spine waarde en wat heeft het voor invloed

 

Statische spine

Is een waarde (getal) dat aangeeft wat de weerstand tegen doorbuiging van een betreffende schacht of pijl is.
Het meten van de weerstand tegen doorbuiging doen we, door de pijl op 2 punten te leggen en in het midden te belasten met een bepaald gewicht.
De doorbuiging te meten en hieraan een waarde te koppelen.

Eason meting voor carbon pijlen

2 punten op 28 inch van elkaar verwijderd in het midden belast met 2 engelse ponden.
Doorbuiging weergeven in inch x 1000.

Ata meting voor houten pijlen.

2 punten op 26 inch van elkaar verwijderd in het midden belast met 2 engelse ponden.
Doorbuiging weergegeven in afstand welke gekoppeld is aan een tabel en geeft aan de spine in Lbs.
Dus bijvoorbeeld 45 lbs.

Dat wil zeggen dat deze pijl geschikt is voor een Dacron (peersmateriaal) geschoten glasvezelbelegde Amerikaanse Flatbow van 68" met een pondage van 45 pond bij een treklengte van 28" waarbij de pijl voorzien is van een 125grains punt.

Dynamische spine

De dynamische spine is niet te meten, maar zegt iets over het vluchtgedrag van de afgeschoten pijl.

(Uitgaande van een rechtshandige schutter)
Als de pijl consequent links uitkomt, en er sprake is van een bekwame schutter zonder oogdominantie problemen, kun je zeggen dat de pijl te stijf reageert.(blauwe stippellijn)

Hoe komt dit?

Eigenlijk heel simpel, de pijl buigt na het lossen onvoldoende om de boog heen om de ideale baan te volgen, dat is natuurlijk in richting van het doel, volgens de zwarte stippellijn.

Natuurlijk buigt de pijl altijd nog wat heen en weer, een beweging die steeds zwakker wordt en volgt de lijn richting het doel. Ook wel archers paradox genoemd.

Komt de pijl rechts uit, dan is het tegenover gestelde het geval en gedraagt de pijl zich dus te slap, zoals de rode stippel-lijn aangeeft.

Deze gegevens worden pas echt duidelijk als je de pijl afschiet vanaf zo’n 30 meter richting het doel, en de pijl niet voorziet van veren.
Met die gegevens kun je de dynamische spine beïnvloeden.
Onze opleidingen voorzien in de verdere informatie.

Een spine tabel die wij gebruiken, vind je op onze All Inn Traditional producten site, en wordt weergegeven bij schachten en pijlen.
Wens je echter dat we het heel nauwkeurig voor je meten en berekenen, wat zeker bij houten pijlen en must is, dan verzoek ik je All Inn Traditional te bezoeken.

Kijk voor de openingstijden op: www.all-inn-traditional.nl

Schermafbeelding 2019-02-24 om 12.33.58Schermafbeelding 2019-02-24 om 12.33.58